Formålet med artiklerne er at belyse børns, skoleelevers, unges og voksne med særlige behovs udvikling gennem fokusering på læring og kognition, den personlige og sociale samt kulturelle udvikling. Der vil altid i Munkholms artikler være særlig vægt på opmærksomhed, hukommelse, at lære nyt samt de typer af strategier der anvendes i en teoretisk og praksis relateret ramme. Der arbejdes forskningsmæssig med medierende processer, case studier samt aktionslærings principper. Artiklerne er baseret på udviklingsarbejder i Nordisk og EU sammenhæng samt godkendte projekter fra Forskningsstyrelsen, DPU og EgmontFonden.