AKT - Børn og unges læring

I denne artikel vil der blive fokuseret på børn og unges læring, deres særlige problemer i sammenhæng med at fremvise AKT problemer. Der er vist de pædagogiske redskaber, der anvendes og også vist de pædagogiske metoder, som er virksomme ift AKT elever.

Voveligt at forsøge at skabe et grundlag for sammenhænge mellem de psykologiske læringsformer og de pædagogiske praktiske metoder.

Men alle, der arbejder i det specialpædagogiske felt har en praksisviden om at: bestemte elever profiterer af bestemte metoder/materialer

Nu kommer vi så i dette oplæg en del tættere på at kunne fastlægge elevprofiler ift pædagogiske metoder.