De mange læringsstile og strategier

I denne artikel ses der på sammenhænge mellem personlighedens dannelse, det genetiske, læring og fire mulige pædagogiske tilgange til læring. Der vægtes de medierende lærings principper højt, fordi den støtte en elev kan få, når de har brug for det er samtidig der at det faglige selvværd styrkes. Hvis man skal lære med glæde så skal der være en samlet model for lærings og  personlighedsudvikling.

Læs mere her.