Grundlag for læring

Der beskrives grundlæggende funktionelle områder fx at handle og holde struktur, hukommelse, informationsanalyser, opmærksomhed samt de risikofaktorer, der ses hos marginaliserede unge.

At holde struktur og handle

- Uddrag fra artiklen "Grund for læring"

Strategier er de handlinger - sprogligt og motorisk som vi adfærdsmæssigt viser en omverden. Strategier er den række af handlinger som vi benytter til at svare på krav fra vores omverden. Der er to hovedgrupper af strategier.

Den ene omfatter de automatiserede handlinger, der alle er opstået ved

træning af bestemte former for rutiner i forhold til dagligdagsforeteelser - f.eks. at stå op om morgenen og gennemføre at gå på toilettet, tage tøj på i den rigtige rækkefølge, at spise morgenmad og tage på arbejde.
Strategierne er her kendetegnet ved at vi ikke tænker så meget over hvad vi gør men at vi bare gør det rigtige.

Den anden omfatter nye strategier, der kræver en høj grad af bevidsthed og tænkning på det som skal gøres og tænkning om det som skal gøres. Første del er en konkrete tænkning og styrker selve den konkrete handling og støttes ofte op at tænkning fra tidligere konkrete erfaringer. Det er her vigtigt at benytte konkrete handlinger og modeller (fotos), der er udarbejdet af eleverne selv. Udviklingen går mod elevens evne til at forestille sig en situation dvs. først er det selve den konkrete handling og derefter udvikles elevens evne til at tænke om situationen - at tænke på til at tænke om situationen. De fleste unge kan både den konkrete og denne mere abstrakte tænkning og de kan skifte mellem disse to tænkningsformer.

Læs den fulde artikel om "Grundlag for læring" her