Kompetencer og potentialer hos spastiske unge
- neuropsykologi samt neuropædagogik

Artiklen omhandler dels nogle undersøgelser samt mere specifikt hvad en cerebral parese medfører for tænkning/læring, personlig og social udvikling.

Læring og tænkning

Elever der har almindelig skolegang og en CP diagnose må vel siges at være de personer der tilhøre de mildest fysisk ramte. Der er i FYNS AMTS dialogkurser foretaget løbende undersøgelser og her viser det sig at de bedst fungerende elever med diagnosen CP fordeler sig på stærkeste parametre som det ses efterfølgende.

Gennemsnitsalderen på eleverne er 11,7 år og som det fremgår er der ret stor afstand op til normalområdet for samtlige elever.
Styrkesiderne ses i talspændvidden med 6,9 år, regning med 6,5 år men resten af scorerne placeres sig under 6 års udviklingsprofilen. Dette vil betyde at denne ungdomsgruppe har en udviklingsmæssig afstand i deNeuropsykologi, pædagogik, spastisk, to bedste scorer på ca. 5 udviklings år og på svageste score over 6 års udviklingsmæssig afstand.

Tager man de svageste af CP eleverne foreligger der i en undersøgelse fra PPR-Fyns Amt (1992 s. 38-40) i et særnummer fra PPR at ½ delen af CP eleverne kan scores ind i delprøver af WISC og den anden halvdel formodes at placere sig under IQ 50.

Kan dette forklares?

I Arnadottirs dokterdisputats fra 1990 ses en model for sammenhænge i en neuropsykologisk belysning. Det er samtidig arbejdsgrundlaget for de amerikanske ergoterapeuter. Her fremgår det at der er 5 hovedområder der formodes at være neuropsykologisk sammenhængende...

Læs den fulde artikel om Kompetencer og potentialer hos spastiske unge her