Læringsmiljøets betydning for indlæring

- Uddrag af artiklen Læringsmiljøer for elever med alle slags hjerner

Elever opfatter og lærer forskelligt, derfor skal skolen have forskellige læringsmiljøer for elever med alle slags hjerner.
Undervisningen i skoler og uddannelsesinstitutioner skal tilrettelæggelses i forhold til, at der er mange slags hjerner. I Undervisningsministeriets "Klare Mål" tages afsæt i denne forskellighed hos børnene og kommunen forpligtes til at fremme alle elevers alsidige personlige udvikling og trivsel.

Alle har udviklingsmuligheder

Alle mennesker har krav på at få et skole og uddannelsesforløb, der fagligt, personligt og socialt giver den enkelte mulighed for at udvikle sig optimalt frem mod en plads i samfundslivet, som en samfundsborger med ressourcer og med mulighed for at blive værdsat.

I det nuværende skolesystem aner vi allerede i børnehaveklassen, hvilke elever, der vil få problemer i resten af deres skoletid, og som derfor med stor sandsynlighed vil blive marginaliseret. Allerede i tredje klasse kan vi med sikkerhed se, hvilke elever der vil få problemer med det faglige niveau, og i femte klasse bliver adfærdsproblemer en konsekvens heraf.

Udgangspunktet er, at alle mennesker har kognitive ressourcer og udviklingsmuligheder, som bliver til i interaktion med skolen og det omgivende samfund. Ethvert menneske er så at sige beredt på at udvikle sine ressourcer i samspil med de omgivelser, det vokser op i og er en del af. Men er skolen og uddannelsessystemet også beredt på at imødekomme og udvikle forskellige ressourceprofiler eller vil nogle elever blive skuffede i deres ønsker om at blive værdsatte ?

Læs den fulde artikel om Læringsmiljøets betydning for indlæring her