Leg som udvikling - udvikling som leg

- Uddrag af artiklen Leg som udvikling

Indledning

For børn i alderen 0-6 år er verden en udfordring og legen bidrager til at inddrage verden som en erfaring. I legen skabes en indsigt og erfaring, der er barnets platform for udvikling af personlighed, det sociale samspil og evne til at agere fagligt kompetent.

Dobbeltheden i overskriften skal derfor anskues ud fra et lege - og et udviklingspsykologiske synspunkt. Leg benyttes af barnet til at kende sig selv i sin omverden og derigennem skabes en indsigtsfuld udvikling og samtidig vil barnets udvikling tage fart ved at der tilføjes nye former for lege i barnets univers.

I efterfølgende definitioner, beskrivelser og begrundelser sættes fokus på både leg og udvikling.

Hvad er leg? Hvad er udvikling?

Hvad er leg?

Legens form og indhold er snævert forbundet med barnets kommunikative og kognitive udvikling

Der kan opstiles fire former for leg:

Den manipulerende leg (0-1 år)

Den genstandsrettede leg (1-2 år)

Rolle i handlingen (2-3 år)

Rollelegen (3-7 år)

Den manipulerende leg

Barnet er kendetegnet ved at der manipuleres med genstande som er inden for dets rækkevidde og den samme handling gentages igen og igen. Denne gentagelse opleves af barnet som sjov og tingenes særlige kendetegn undersøges og bliver til erfaringer.

Ved at manipulere og skabe erfaringer fremmes udviklingen af barnets omverdensinteresse, interesse i at lære noget om sin omverden og opnå sammenhænge gennem kommunikation med ting og genstande. Samspillet mellem den voksne og barnet bliver en gensidig motivation, der kræver at samme leg gentages en gang mere. Barnets situationsudvikling centrerer først om de emotionelle aspekter og udvides til også at omfatte, hvad der kan gøres med tingene.
Det er den voksne som gennem sproget starter, vedligeholder og afslutter kommunikationen ved at benævne tingene og deres farve, form og funktion.

F.eks. - her er bamsen, så blød og fin - den må du få - og kæle med. Så kan I sove sammen. Det særlige ved barnets erfaringsdannelse på dette manipulerende trin er barnets tilbagevenden til "vigtige" ting for at genskabe genkendelsen i samspillet med den voksne.

Den genstandsrettede leg

Barnet får nu en forståelse for at tings bevægelse og rækkefølger er vigtige. Ved at håndtere genstande på samme måde som den voksne - imitation opnår barnet at magte f.eks. simple puslespil.

Kommunikationen baseres på det legetøj som er til stede og at opnå et fællesskab med den voksne. Kommunikationen er centreret om at manipulere med ting og genstande for at lære om tingene og at styre Læringsmiljøer, differentiering, elever hvad der kommunikeres om. Kommunikationen bliver fra at være ren lydbaseret (imitation af lyde) nu også sproglig. Barnet ved og forsøger at sige navnene på kendte genstande (navneord) og ved at man kan gøre noget med tingene (udsagnsord). Ligeledes udvikles det beskrivende sprog så farver og størrelser bliver en del af sprogliggørelsen (tillægsord).

I den sidste del af denne periode magter barnet omkring 60 - 70 ord med vægt på beskrivelsen af ting. Barnets sprogbrug udvikler sig nu frem mod et grammatisk sprog i samspil med barnets lege handlinger.

Læs den fulde artikel om Leg som udvikling her