Undersøgelse af teknisk skoles unge i 2004 og 2005

 

Der ses at unge på tekniske skoler fremviser en række læringsproblemer.

Fra 10% til 16% viser alvorlige læringsproblemer på det at lære nyt, opmærksomhedsfunktionen, hukommelse og at fastholde strategier. Derudover ses at 5% fremviser omfattende personlighedsproblemer. Der er således en gruppe af unge, der er stærkt marginaliseringstruet. Der bør tilbydes disse unge specialundervisning samt professionelle samtaler som en forbyggende indsats.