De unge i fokus på Munkholm

Behandlingsdelens virke beskæftiger sig jo som bekendt med de unge elever, der til dagligt færdes og opholder sig på Munkholm. Ingen rejser herfra forgæves - for med en fagligt stærk og empatisk team opnår vi sammen de personlige og praktiske udviklingstrin, som den unge stiler efter. Vi beskæftiger os altså ikke med andet end SUCCES!

Vi har en hel række solstrålehistorier, som eksemplificerer behandlingsdelens arbejde og resultater - og der kommer hele tiden flere! Find dem til højre i menuen.