Værdiggrundlag

De værdier, som styrer arbejdet på Munkholm, skabes som udgangspunkt af os allesammen - medarbejdere såvel som beboere. Vi sigter mod at opretholde de positive, udviklende og rummende værdier på en daglig basis og er i kontinuerlig, aktiv dialog med vores omgivleser, så der skabes respekt for den enkelte, såvel som fællesskabet.

Skabe en base: Munkholm skal være et kursussted, der skaber en tryg og sikker base for beboerne. Basen i Munkholm giver mulighed for at bevare, bibringe og berige den enkelte beboers aktive deltagelse i samfundet, herunder uddannelse, arbejdsliv og det kulturelle liv.

Aktivt og værdifuldt liv: Beboerens ophold på Munkholm skal danne rammerne om et aktivt og værdifuldt liv, hvor den enkelte med den nødvendige behandling, støtte og udvik­ling får mulighed for at nå sine mål. 

Indflydelse på egen livssituation: Vi arbejder systemisk ved at styrke Munkholms beboere til selv at have indflydelse på egen livssituation og egne rammer. Vi støtter beboerne i at træffe valg og tage ansvar for egen livsudfoldelse. 

Støtte: Vi vil give Munkholms beboere praktisk og strukturel hjælp til at få hverdagen til at fungere. Ligeledes støtter vi beboeres aktiviteter og sociale kontakter inden - og udenfor Munkholm. 

Dialog med nærmiljø: Vi ønsker dialog med nærmiljøet således, at Munkholm er en naturlig del af lokalsamfundet. 

Inddrage pårørende: Vi arbejder for at inddrage pårørende i samarbejdet med beboerne. 

Beboernes hjem: Vi arbejder for, at bo på Munkholm - er beboernes hjem i en tidsbegrænset kursusperiode. Dette kræver et fagligt dygtigt team, et fordomsfrit personale, realisme, værdsættelse og fleksibilitet.

 

Der arbejdes med de opstillede værdier og altid i et samarbejde mellem en familie, deres børn/unge og omgivelserne.
Munkholm benyttes her som et træningssted for ADL funktioner og kommunikation mellem forældre og børn/unge.
Der anvendes Mindfulness, ACT og DAT som terapeutiske metoder.