Evaluering af udvikling

Munkholms kompetente personale har tidligere gennemført evalueringskurser for skoler og institutioner med henblik på at skabe bevidstgørelse for fremgang og hjælpe det enkelte sted med at få mest udbytte af de pædagogiske og indlæringsmæssige tiltag.

Her fokuseres på skolens eller institutionens egne elever og der skabes grundlag for at evaluere elevens og læringsmiljøets udvikling.
Der benyttes flere evalueringsværktøjer, også de nyeste "frie" psykologiske testsystemer, der må anvendes af ikke-psykologuddannet personale, med fokus på elevens udvikling.

 

Der er nu udført evalueringsrapporter for:

Hjorthøjgård - rettet mod krænkende drenge.

Bollerskov - rettet mod den enkelte elevs udvikling.

Stillebækken - rettet mod anoreksipiger

Behandlingscenter Munkholm - angående personlighedsforandringer hos unge piger

Tuen - angående deres unges generelle udvikling.

Helle efterskole - angående udvalgte elevers personlige og sociale udvikling.

Bjerget - rettet særligt mod en anoreksi pige

 

Hvis jeres elever kunne have gavn af en evaluering, kontakt gerne Steen Hilling for en informativ samtale og tilbud om et evalueringsforløb.