I dagene

Kursusforløb 1:

Modul 1: 1 & 2. oktober 2017 kl. 09:30 - 15:00
Modul 2: 8. november & 13-14. december 2017 kl. 09:30 - 15:00
Modul 3: 10. januar & 7-8. februar 2018 kl. 09:30 - 15:00
Modul 4: 28. februar & 11-12. april 2018 kl. 09:30 - 15:00

afholdes kursus i Identitetsudviklingen i praksis ifht. småbørn, skoleelever, unge i plejefamilier & institutioner

Munkholm Kursuscenter, Vongevej 5, 7300 Jelling Tlf.: +45 23 607 108.

 

Kursus

Identitet forstået som ”hvem er jeg?” er et kerneproblem hos børn og unge anbragt i plejefamilier samt på opholds- og behandlingssteder.

Munkholm Kursuscenter udbyder nu det meget efterspurgte kursusforløb om identitetsudvikling. Kurset udbydes fordelt over 4 moduler. Modul 1 er grundlæggende for forløbet. De resterende 3 moduler kan afvikles individuelt.

Kursusforløbet vil skabe et udviklingsprogram rettet mod børn og unge i plejefamilier samt på opholdssteder, der sikrer, at læringsmiljøet om barnet og den unge er personlighedsmæssigt udviklende. Barnet/den unge vil herigennem kunne blive bevidst om egne styrker og svagheder samt opnå et handleberedskab – en intervention, der kan fremme og besvare spørgsmålet: ”Hvem er jeg?”

 

Metoder

  • en optimering af et vidensgrundlag omhandlende identitetsforstyrrelser, relaterede psykiske sygdomme samt relevante pædagogiske metoder og modeller
  • introduktion til terapeutiske metoder, AI som kommunikationsmodel, kognitiv-adfærdsregulering, narrativ terapi og kognitiv terapi.
  • det teoretiske grundlag omsættes til cases og eksempler, der skabes individuel aktiv indsatsmodel.

 

Indhold

Modul 1: 2 dages kursus med fokus på beskrivelse af identitetsforstyrrelser og hvilke dokumenterede terapeutiske modeller, der er validitet om.Der arbejdes aktivt med AI (appreciative inquery), som det kommunikative værktøj.
Litteratur: Kompendium om Kommunikation v/Steen Hilling.

Modul 2: 3 dages kursus med fokus på de kognitive-adfærdsmæssige modeller, der skal sikre at børn og unge har klare opfattelser af rammer, relationer og regler for acceptabel adfærd.
Særlig vægtes ACT-modellen (Acceptance and Commitment Therapy).
De 3 dage er forskudt med ca. 1 måned. Første dag består af oplæg og øvelser i ACT-modellen. Anden og tredjedagen er opsamling- og erfaringsudvekslingsdage med egne cases.
Litteratur: Kompendium om psykiske problemer og pædagogiske modeller v/Steen Hilling.    

Modul 3: 3 dages kursus med fokus på de narrative terapeutiske modeller, der kan skabe indsigt og udvikling ifht. smertelige oplevelser i barndom og ungdom, selvværdsproblemer, overdreven selvkritik, stress, angst samt depression.

Modul 43 dages kursus med fokus på de kognitive-terapeutiske modeller, i forhold til mentalisering ved anvendelse af den kognitive diamant.
Første dagen er præsentation af de mange erfaringer med anvendelse af kognitiv terapi. Der skabes her et teoretisk/praktisk erfaringsgrundlag. Anden og tredjedagen er med udgangspunkt i egen cases og fremlæggelse af erfaringer.
Litteratur: Kompendium om kognitiv terapi v/Steen Hilling

Overnatning kan bookes på Munkholm Kursuscenter via www.wimdu.dk

Pris

Modul 1: 2 dage på Munkholm Kursuscenter kr. 2600,00 ex moms inkl. forplejning

Modul 2: 3 dage på Munkholm Kursuscenter kr. 3900,00 ex moms inkl. forplejning

Modul 3: 3 dage på Munkholm Kursuscenter kr. 3900,00 ex moms inkl. forplejning

Modul 4: 3 dage på Munkholm Kursuscenter kr. 3900,00 ex moms inkl. forplejning

Kompendiesamling kr. 300,00 ex moms

Ved samlet bestilling af alle 4 moduler er prisen: kr. 12.000 ex moms alt inkl. (en besparelse på kr. 2.600,00 ex moms)

Undervisere

Steen Hilling, aut. psykolog, specialistgodkendt børneneuropsykolog & exam. personlighedspsykolog