I dagene

25.1.2019 kl 9.30 – 15.00
1.3.2019 kl. 9.30-15.00
5.4.2019 kl. 9.30 – 15.00

afholdes Konsulent kursus på:

Munkholm Kursuscenter, Vongevej 5.7300 Jelling Tlf.: +45 23 607 108.

Målgruppen

kurset henvender sig til socialpædagoger, pædagogisk personale med erfaring fra de sociale opholdssteder, lærere, socialrådgivere samt TAP personale med erfaring ift. børn/unge/voksen områderne (5 år – til 23 år). Kort og godt anbragte børn, unge og voksne med alvorlige personlige, social- og læringsmæssige udfordringer.

Indhold

OPAS/PAS konsulentkursus med opgaver, alle OPAS – skemaerne til analyser af læringsforhold, kognition, persontræk og social udvikling samt alle IT-beregninger, analyser og automatisk udskrevne handleplaner. Her får du et neuropædagogisk analysemateriale, der kan beskrive elevens baggrundsforudsætninger og samtidig et pædagogisk bud på, hvor udviklingen går hen.

Modul 1 (25.1.2018) udlevering af materialerne (mappe med IT-link) og bogpakke. Der er korte oplæg og afprøvning af opgaver, udfyldelse af analyseskemaerne samt tolkning af det indtastede – praksis ind på banen er vigtigt – fra første minut! Der er særlig vægt på læringsforhold og kognition på dette første modul

Modul 2 (1.3.2018) er det egne cases der bringes i anvendelse. Der introduceres personlighedsanalyser og igen bliver praksis en vigtig del af dagen.

Modul 3 (5.4.2018) egne cases analyseres og de pædagogiske handleplaner tilpasses virkeligheden. Der ses særligt på den sociale udvikling med anvendelse af gruppedynamik, som en aktiv pædagogisk metode.

 

Der udleveres certificerings og kursusbevis for gennemført OPAS/PAS konsulent kursus.

Pris

15.000 ex moms. Beløbet dækker alle materialer og bogpakke, samt kost de 4 dage.

Undervisere

Steen Hilling, evt. andre