Kursus 

Det har vist sig at de terapeutiske kurser afholdes lokalt i familiecentrene, og derfor bedes du/I henvende jer direkte til Steen Hilling på tlf. 23607108, og vi vil sammen tilrettelægge kurserne. Lollands familiecenter har fået stort udbytte af et SYSTEMISK terapeutisk praksis kursus over 2 dage, og fortsætter nu med kurset ”den narrative terapeutiske tilgang” i foråret 2019. Reference kan anvises! Vh Steen Hilling

 

Introduktion

Der ses et behov for at sikre det pædagogiske personale en indsigt og praktisk brug af flere sammenhængende terapeutiske retninger. Eksempelvis er det ofte nødvendigt at benytte en adfærds-model, så uhensigtsmæssige handlinger tilrettes fx at sidde med benene i bilens vindue ændres til at sidde almindeligt i en bil.
At benytte en narrativ-model, så man kan mærke egen glæde/sorg ift forskellige situationer eksempelvis at græde, og føle afsavn, når familien ikke ønsker at man kommer hjem til Jul. Og at skabe en kognitiv-model, så man opnår en bevidsthed om egne kompetencer og handlinger, eksempelvis at have flere muligheder i mere eller mindre komplekse situationer.

I det efterfølgende ses et kort forløbseksempel, der viser hvordan man ”naturligt” kan skifte mellem de ovenstående tre modeller.  
Case: Peter har igen vist at han har svært ved at spise acceptabelt ved et dækket bord – og der etableres nu en fast plads til ham, så han ved præcis, hvor han skal sidde. Der dækkes ikke bord med mulighed for ”tag selv”, men der anrettes en portion til ham. Dette medfører ret hurtigt at han accepterer at spise sin portion mad. (her er vist de milde adfærdsmodeller der anvendes for at samle fokus om spise situationen). Derefter bedes han om at finde sine livretter – gerne som færdigmad i storcentrenes køledisk. Der skal her redegøres for, hvorfor det valgte mad forventes at smage godt – den gode madoplevelse med lyst til at spise sin mad, bygges nu op. Der rates de forskellige færdigretter, og glæden ved at købe netop de bedste madoplevelser – italesættes af personalet. Hvor meget vi glæder os til at spise netop denne valgte mad. (der etableres en narrativ-model for glæde ved at spise sine valgte livretter).
Der kommer nu familie på besøg og Peter opfordres til at købe ind og lave de retter han selv godt kan lide – med hjælp lykkes dette. Og på selve dagen laves mad, som Peter kan berette om er velsmagende og hans livretter – og nu vil han håbe at familien også kan glædes over måltidet. Særligt den tomatsalat er han stolt af – smager godt og er med oliven og feta-ost. Det fik han sidst han var i Tyrkiet og den oplevelse ønsker han at glæde andre med – har også taget billeder af den Tyrkiske tomat-salat, som går rundt til alle familiemedlemmer (nu er der etableret en kognitiv-model og bevidsthed samt narrativer ift. egne mentale forestillinger.)

Som kursist opnår man en praktisk indsigt i bruges af de efterfølgende anerkendte terapeutiske metoder.

 

Mindfulness

Der udbydes fra feb. 2018 3-dage med Mindfulness.
Hvad er Mindfulness? Hvordan bruges Mindfulness? Og der fokuseres på stressreduktion ved at bruge Mindfulness. Gennem Mindfulness skabes en mental styrke for egen udvikling.
Første dagen på kurset er præsentation af teori samt øvelser.
Anden dagen er at benytte Mindfulness metoden på andre og skaber oplæg til at vælge en egen case.
Tredje dagen er en præsentation af praktiske erfaringer med Mindfulness på egen case.  

Undervisere:
Bente Ryborg, tidl. afdelingschef i socialpsykiatrien & Steen Hilling, Cnad.pæd.psych.

 

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Der udbydes fra april 2018 3-dage med ACT. Hvad er ACT? Hvordan bruges ACT? Og der fokuseres på personlig udvikling ved at bruge ACT med vægt på hexaflexmodellen. Gennem ACT skabes en indsigt for egen udvikling.
Første dagen på kurset er præsentation af teori samt øvelser.
Anden dagen er at benytte ACT og hexaflexmodellen metoden på andre og skaber oplæg til at vælge en egen case. Tredje dagen er en præsentation af praktiske erfaringer med ACT på egen case. 

Underviser:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych og undervisere fra Munkholms behandlingsteam.

 

DAT (Dialektisk Adfærd Terapi) -september 2018 (3-dage)

Der udbydes fra sept. 2018 3-dage med DAT. Hvad er DAT? Hvordan bruges DAT? Og der fokuseres på psykiatri ændringer hos fx borderline personligheder ved at bruge DAT. Gennem DAT skabes en indsigt for egen udviklingsændring.
Første dagen på kurset er præsentation af teori samt øvelser.
Anden dagen er at benytte DAT og ændringsmodeller på andre og skaber oplæg til at vælge en egen case.
Tredje dagen er en præsentation af praktiske erfaringer med DAT på egen case.

Underviser:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych og undervisere fra Munkholms behandlingsteam. 

 

3-dages kursus på Munkholm Kursuscenter

4.500kr. ex moms inkl., alle materialer samt fuld forplejning. 

Melder man sig personligt til alle 3 moduler:

Mindfulness, ACT og DAT gives reduktion i prisen.
10.000kr ex. moms inkl., alle materialer samt fuld forplejning.