OPAS - et nyt tiltag fra Munkholm

Der er siden sidste opdatering af udviklede personlighedstest, dyskalkuli test og sprogtest sket rigtig mange faglige vigtige tiltag. Fx er hele differentieringsdelen blevet en nødvendighed i Nordisk skole projektet og i inklusionstiltag.

På Munkholm er der skrevet 3 bøger om det neuropædagogiske og inklusion[1] - baggrunde og anvendelse, men også vist ved anvendelse af mediering (støttende strategier), den skandinaviske aktivitetsmodel og ikke mindst undervisningsdifferentiering, at der skal mere til for at ovennævnte test-systemer udviklet på Munkholm kan benyttes til fx udvikling af elevernes læringsmiljøer, nuanceret motivation, gruppedannelse og gruppearbejde, indgå i classroom management, nye personlighedsmodeller, indgå i udvælgelse af materialer og benyttes ift IPADen - kort og godt skal der ske en optimering af test systemer, så det kan fremme elevens udvikling optimalt. Deraf navnet: Optimalt Pædagogisk Analyse System.

OPAS vil indeholde de sidste faglige landevindinger udviklet på KU af professor Jesper Mogensen. Han har skabt en forskningsbaseret forklaringsmodel på de medierende tiltag. Derudover har professor Jan Tønnesvang udviklet 4 motivationsmodeller i sin vitaliseringsmodel. Her tages fagligt livtag med udviklingen af motivationen for faglighed, relationer, evner/omtanke og empatien - også dette vil indgå i OPAS. Der tilføjes yderligere professor Carsten Réne Jørgensens personlighedsmodel med affektreguleringen, mentaliseringsprocesser og identitetsdannelse. Tidligere udviklede test-systemer[2] har med udgangspunkt i det snævre synspunkt for evner og faglige tilgange virket fint, men altså ikke effektivt ved motivationelle problemer eller personligheds og relationelle problemer.

Der vil herefter blive skrevet 4 artikler om OPAS. Første artikel omhandler REF-modellen (Reorganizarion of Elementary Functions) af professor Jesper Mogensen, KU, anden artikel omhandler motivationsbegrebet, tredje artikel omhandler personlighedsudviklingen og fjerde artikel gruppedynamikken.

Tidligere beskrive systemer fra Munkholm

OPAS-SYSTEMET

Er ikke fagligt opdateret siden 2009-11

 

Har ikke motivationsbegrebet indarbejdet

 

Har medieringsfunktioner medtaget.

 

Virker fint ved elevens faglige individuelle analyser

 

Udtaler sig kun om få læringstiltag - maks 5

 

 

Udtaler sig om den umiddelbare praksis.

 

Udtaler sig om 5 persontræk

 

 

Delvis forskningsbaseret

 

Er aktuelt opdateret med forskningsbaserede nyeste tiltag.

Har nyeste forskning og motivationsbegrebet indarbejdet

Har medieringsfunktioner og processer med

 

Virker ved både elevens faglige individuelle og relationelle analyser

 

Analyserer og udskriver en vægtet analyse på læring, persontræk og samspilsmuligheder sat sammen med motivation

Medtager en forståelsesfase, konsolideringsfase og fremtidsfase.

Personligheden analyseres ud fra mentale modeller, affektreguleringen og elevens identitetsdannelse

Forskningsbaseret med beskrevet forskningsdesign[1] På Munkholm Forlag findes - Hilling, Behrend & Sunesen (2013) Inklusion og neuropædagogik; Hilling, Behrend & Sunesen (2012) Undervisningsdifferentiering; Hilling & Foldbjerg (2011) Den kompenserende specialundervisning

 

[2] Dyskalkuli-testen, 2010; dysfasitesten, 2009 og personlighedstesten, 2011

 

OPAS - konsulent kursus 4 dage

Opstart: 5 september 2017

Brochure og kursusplan tilsendes pr. mail. Kontakt: sh@slet-dette.munkholm.cc