PASS teorien[1] udfoldes nu helt gennem anvendelse i OPAS-systemet (Optimal, Pædagogisk Analyse System).

Keywords: PASS, teori, intelligens, moduler, OPAS-test-systemet, børn, unge, voksne med særlige behov, udvikling, læring, kognitive færdigheder

Resume: PASS teorien forklares og der tilføjes et afsnit om principper for optimal instruktion. PASS teorien anvendes herefter ind mod OPAS-testsystemet, hvor der forsøges skabt optimale betingelser for opfattelse (det perceptuelle), problemløsning og læring. Den kognitive udvikling udfordres og optimeres ved anvendelse af OPAS- testsystemets analyser.

PASS teorien

Denne dynamiske teori tager sit udgangspunkt i Lurias funktionelle systemet samt de mange erfaringer som hjerne-billedscanninger har bidraget med. PASS teorien foreslår at kognitionen - vores tænkning er organiseret i interagerende 3 systemet og 4 processer. PASS er kendetegnet ved at opfatte hjernen som bygget op af moduler. Moduler, der har deres specifikke kendetegn, men også samspillet mellem moduler. Den nødvendige modularitet eller samspillet skaber derfor hjernens fleksibilitet og evne til forandringsparathed. Eksempelvis vil en lydskade i de hørende områder få betydning for hvilke ord der benyttes i sprogproduktionen, ligesom en fysisk skade i produktion af lyde vil betyde, at de undgås i sprogproduktionen. Vi er utrolig tilpasningsorienteret ift. vores forudsætninger.

De 4 processer

Planlægningsprocessen (de eksekutive funktioner, kontrol, organisering af adfærd, udvælgelse af den rette strategi, overvågning af aktuel handling)

Opmærksomhedsprocessen (har ansvaret for at opretholde arousal niveau og parathed, samt fokus på relevante stimuli)

Den simultane proces anvendes til at indkode (lære nyt), ændre information og vedligeholde  information. Simultane processer anvendes ligeledes når der er behov for overblik og helhedsopfattelser. Eksempelvis vil de være den simultane proces der holder styr på flg. manden går en tur med sin hund og/eller hunden går en tur med sin mand. Og der er sørme stor forskel på de to situationer.

Fortløbende eller sekventielle processer benyttes når der skal holdes styr på enkelt elementer fx ordrækkefølger i en instruktion eller at skille og samle maskindele, hvor alt har sin rækkefølge og sin funktions plads.

De 3 systemer

I de frontale dele af hjernen benyttes særligt planlægningsprocessen (svarer til blok 3 hos Luria)

I de frontale dele og den forlængede rygmarv op i midthjernen skabes og håndteres opmærksomhedsprocessen (dog medvirker parietale dele af hjerne ligeledes ind i opmærksomhedsprocessen)  (svarer til blok 1 hos Luria)

De simultane processer opstår i de posteriore regioner eller den bagerste del af hjernen særligt de visuelle felter i baghovedet samt parietal lapperne. De sekventielle processer er særligt aktive i frontal-temporal lapperne. (svarer til neo-cortex og blok 2 hos Luria)

Det er her vigtigt at forstå dynamikken mellem de funktionelle områder og de tilhørende processer.

Hvorfor bygges nu så stærkt og bestemt på PASS teorien?

Der er i sammenhæng med teorien også udviklet et test system CAS (Cognitive Assessment System, Das & Naglieri, 1997)[2]. Dette testsystem er oversat til dansk og benyttes her i det omfattende test-batteri, der anvendes til at skabe indsigt i de bagvedliggende processer for læringsvanskeligheder og hjerneskader. CAS kan udsøge elevens særlige kognitive styrker og svagheder ift de 4 processer - netop vægten på at udsøge og beskrive processerne (frem for funktioner) er af betydning til at forklare dynamikken i en given læringsproblematik. Samtidig får man indsigt i elevens processer og dermed mere sikkerhed i de differentierings muligheder, der vil virke. Der er skabt en sammenhæng mellem elevens problem, forklaringen af problemet ud fra processer i hjernen og ikke mindst at udsige, hvilken pædagogisk indsats, der formodes at virke bedst.

Dette er forsøgt og viser sig at virke ret overbevisende.

I et studie af Okuhata et al., 1997[3] som undersøger de to informationsprocesser - simultane og sekventielle processer kan man med simpel EEG findes to helt forskellige mønstre, når eleverne (18 personer) løser henholdsvis opgaver med vægt på de simultane processer og de sekventielle processer.

Dette og andre lignende meget overbevisende forsøg er derefter brugt i lærings relaterede projekter - ligeledes med succes. Se PASS Reading Enhancement Programme (PREP)[4], og forbedring af de fundamentale kognitive processer i (COGENT, Das, 2007[5]) Begge projekter er evidensbaserede interventions projekter. Disse forskningsbaserede projekter og alle erfaringerne indarbejdes i OPAS-systemet. Dette vil adskille sig fra fx CAS ved at synliggøre de 4 processer og funktioner, men også at have pædagogiske metoder tilknyttet, så sikkerheden ved anvendelse stiger betragtelig. Der skal som udgangspunkt tages særlige hensyn til instruktionskontrollen, opgavernes grad af meningsfuldhed, opgavernes struktur i simultane og sekventielle processer og ikke mindst, at den statistik, der anvendes også kan holde hele vejen hjem. Dette vil være udfordringen i det nye OPAS test opsæt.

MVH Steen Hilling, Cand.pæd.psych. afs. okt. 2014

 

 


[1] Planning, Attention-Arousal, Simultaneous and Successive (PASS) theory of intelligence, first proposed in 1975 ( Das, Kirby, and Jarman,1975), and later elaborated by Das, Naglieri & Kirby(1994) and Das, Kar & Parrila, (1996)

[2] Undertegnede har i et samarbejde med Pedverket, Norge oversat hele dette testsystem til dansk. Derefter anvendt dette med stort held ift. de gennemførte neuropsykologiske undersøgelser, der udføres på Munkholm UndersøgelsesCenter.

[3] Artikel I:  Naglieri, J, A., & Das, J. P. (1997).Das-Naglieri Cognitive Assessment System. Itasca, IL: Riverside Publishing

[4] Hayward, D., Das, J.P., & Janzen, T. (2007). Innovative Programs for Improvement in Reading Through Cognitive Enhancement: A Remediation Study of Canadian First Nations Children. Journal of Learning Disabilities, 40, 443-457.

[5] Das, J.P. (2004). The Cognitive Enhancement Training Program (COGENT). Edmonton, Canada: Developmental Disabilities Centre, University of Alberta.