I dagene

24.4.2018 kl 9.30 – 15.00
24.5.2018 kl. 9.30-15.00
14.6.2018 kl. 9.30 – 15.00

afholdes OPAS Grundkursus og UngePas på:

Tanken, Ringstedvej 239, 4300 Holbæk Tlf.: +45 61 700 105.

 

Målgruppen

kurset henvender sig til socialpædagoger, pædagogisk personale med erfaring fra de sociale opholdssteder, lærere, socialrådgivere samt TAP personale med erfaring ift. unge (12 år – til 23 år). Kort og godt anbragte børn, unge og voksne med alvorlige personlige, sociale og læringsmæssige udfordringer.

 

Indhold

OPAS grundkursus med opgaver samt UngeOPAS – skemaerne samt alle IT-beregninger, analyser og automatisk udskrevne handleplaner.

 

Modul 1 (24.4.2018) udlevering af materialerne og bogpakke. Der er korte oplæg og så afprøvning af opgaver, udfyldelse af analyseskemaerne samt tolkning af det indtastede – praksis ind på banen er vigtigt!

Modul 2 (24.5.2018) er det egne cases der bringes i anvendelse. Der introduceres personlighedsanalyser og igen bliver praksis en vigtig del af dagen.

Modul 3 (14.6.2018) egne cases analyseres og de pædagogiske handleplaner tilpasses virkeligheden. Der ses også på anvendelse af gruppedynamik, som en aktiv pædagogisk metode.

Der udleveres certificerings og kursusbevis for gennemført OPAS grundkursus & UngeOPAS kursus.

Pris

4.500 ex moms. Beløbet dækker alle materialer, bogpakke samt kost de 3 dage.

Undervisere

Steen Hilling, Gorm Thorsen & evt. med flere.