I dagene

Modul 1: 23.8.2018 kl 10:00 – 15:30
Modul 2: 20.9.2018 kl. 10:00-15:30
Modul 3: 25.10.2018 kl. 10:00–15:30
Modul 4: 22.11.2018 kl. 10:00–15:30

afholdes Konsulent kursus på:

Tanken, Ringstedvej 239, 4300 Holbæk Tlf.: +45 61 700 105.

Målgruppen

kurset henvender sig til socialpædagoger, pædagogisk personale med erfaring fra de sociale opholdssteder, lærere, socialrådgivere samt TAP personale med erfaring ift. børn/unge/voksen områderne (5 år – til 23 år). Kort og godt anbragte børn, unge og voksne med alvorlige personlige, social- og læringsmæssige udfordringer.

Indhold

OPAS/PAS konsulentkursus med opgaver, alle OPAS – skemaerne til analyser af læringsforhold, kognition, persontræk og social udvikling samt alle IT-beregninger, analyser og automatisk udskrevne handleplaner. Her får du et neuropædagogisk analysemateriale, der kan beskrive elevens baggrundsforudsætninger og samtidig et pædagogisk bud på, hvor udviklingen går hen.

Modul 1 (23.8.2018) udlevering af materialerne (mappe med IT-link) og bogpakke. Der er korte oplæg og afprøvning af opgaver, udfyldelse af analyseskemaerne samt tolkning af det indtastede – praksis ind på banen er vigtigt – fra første minut! Der er særlig vægt på læringsforhold og kognition på dette første modul

Modul 2 (20.9.2018) er det egne cases der bringes i anvendelse. Der introduceres personlighedsanalyser og igen bliver praksis en vigtig del af dagen.

Modul 3 (25.10.2018) egne cases analyseres og de pædagogiske handleplaner tilpasses virkeligheden. Der ses særligt på den sociale udvikling med anvendelse af gruppedynamik, som en aktiv pædagogisk metode.

Modul 4 (22.11.2018) hele OPAS/PAS materialesættet bringes i anvendelse, der analyseres og det er deltagerne selv, der nu fremlægger. Kursisterne får sat eget sprog på analyserne frem mod de pædagogiske handleplaner.

Der udleveres certificerings og kursusbevis for gennemført OPAS/PAS konsulent kursus.

Pris

15.000 ex moms. Beløbet dækker alle materialer og bogpakke, samt kost de 4 dage.

Undervisere

Steen Hilling, evt. andre