OPAS (Optimalt Pædagogisk Analyse System) - præsenteres

 

Temaet "OPAS-konceptet" Den længe ventede opdatering af det "gamle" PAS-system begyndes nu og her på Munkholm. Der er faglige nyheder, der er et nyt opsæt og ikke mindst en forbedret tilvalgssituation, så man ikke tvinges til at bruge unødig tid på test, der egentlig ikke lige er behov for.

Af faglige spændende tiltag, præsenteres en stress-indikator, motivationsanalyser, karakterstyrker fra positiv psykologi, nye kompetenceprofiler, der tager højde for at "potentialet" bør differentieres, nye tilføjelser til det gruppedynamiske osv. Som det fremgår er det sket omfattende ændringer. Alle med en PAS-konsulent uddannelse bag sig vil få udleveret det nye OPAS "gratis" mod at deltage i denne temadag.

Og så vil OPAS blive lagt på en online platform, men også lagt på et memory stick, så de meget følsomme oplysninger kan holdes på institutionen. Så der bliver et frit valg ift at bruge programmet.

Oplægget om OPAS fra Steen Hilling vil blive præsenteret i et kompendium, så de mange belæg for denne nye faglige vinkel ses veldokumenteret.

Dagen lægges først i juni 2016, og fastlægges endelig jan 2016

Kontakt Steen Hilling, tlf. 23607108 eller pr mail sh@munkholm.cc