Munkholm: en bro mellem psykologiske teorier og pædagogisk praksis

Munkholm har i mere end 16 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling over hele landet. De seneste år er kursusvirksomheden vokset ud over landets grænser, ligesom mange af projekterne gennemføres i internationalt regi. Vores målsætning er at hjælpe børn, unge og voksne til at indfri deres potentiale for læring via en målrettet pædagogisk indsats, hvor anerkendte neuropsykologiske teorier går hånd i hånd med pædagogisk teori og praksis. Det gør vi ved at støtte pædagoger og lærere med konkrete pædagogiske redskaber, der er med til at sikre kvalitet og målrettethed I undervisningen.

Vi tror på, at en målrettet undervisning, hvor udgangspunktet er den enkelte elevs potentialer, virker befordrende for elevens evne til at tilegne sig ny viden, fordi man giver eleven mulighed for at honorere de krav, der bliver stillet til dem. Resultatet er motiverede elever, der søger nye udfordringer. Alt hvad vi foretager os på Munkholm er baseret på solid forskning. Alle undervisningsredskaber er testet i praksis og effekten er dokumenteret og anerkendt. På vores hjemmeside munkholm.cc finder du information om kurser og uddannelser, projektbeskrivelser, faglitteratur, artikler og meget andet. Her kan du også bestille tid til konkrete neuropsykologiske undersøgelser eller pædagogiske vurderinger. Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information.

Kontakt Munkholm her