Kompetencerne på Munkholm

De ansatte på Munkholm er alle specialister i pædagogiske og psykologiske undervisnings og udviklings funktioner og der er dertil ansat personer med særlige spidskompetencer indenfor frihåndstegning, fototeknik, IT, statistik og projektudvikling.
Munkholms ansatte har særlige kompetencer indenfor undervisning, analyser af elevers særlige behov og den mest udviklende pædagogik, nyudvikling gennem projekter, er kontaktskabende med fokus på at være på forkant med udviklingen i det specialpædagogiske felt.
Gennem hele Munkholms virke har vi en ambition om at være de mest udviklende og banebrydende indenfor specialpædagogik.