Steen Hilling

Direktør for Munkholm, lektor, cand.pæd.psyk. med speciale i Neuro- og Personlighedspsykologi.

Med sin mangeårige virke som psykolog, censor, underviser og all-round ildsjæl har Steen sat dybe spor i Danmarks pædagogiske og psykologiske område. Uddannet speciallærer og siden med en cand.psych. titel i hånden har Steen medvirket i utallige forskningsprojekter, vidensinitiativer og været med til at præge undervisnings- og arbejdspladser i både Danmark og hele EU - særligt i børne-, unge- og døveområderne, hvor han fortsat er aktiv.

Skabelsen af Munkholm og dennes virke har betydet, at Steen nu både skaber og formidler det nyeste viden indenfor specialpædagogik, samt i høj grad influerer de psykologiske metoder, der bruges i dette felt. Med sit helt eget forlag, som bruges flittigt, er Steen med til sætte fokus på problemfelterne - og løsningerne herpå! - via bogudgivelser og dermed udbredelse af den mest aktuelle viden indenfor både teori og praksis.