Direktør, Cand. Pæd. Psych. Lektor Steen Hilling

Uddannelse:

2016-17       

 • PAS (Pædagogisk Analyse System) videreudvikles med nyeste faglige temaer til OPAS (Optimalt Pædagogisk Analyse System) og hele systemet netbaseres.
 • Udvikling af metoder ifb. Psykiske problemer og pædagogisk modeller.     
 • Der iværksættes en række familiebehandlingstiltag i hele DK ud fra de mest               virksomme behandlingsformer.      
 • Udvikling af redskaber til håndtering af Identitetsproblemer.

2016 -          

 • AKVA-projekter igangsættes på Munkholm for de udfordrede unge i et samarbejde med Økologisk Samfund.

2015         

 • Leder af Munkholm Behandlingscenter for unge (15 år til 23 år).
 • Opstart af Døve projekt for unge og voksne med vægt på sociale færdigheder i samarbejde med Center for Døve i Kbh NV.

2014-15      

 • Uddannelse i Miljøterapi, Systemisk terapi/kognitiv terapi samt Mindfuldness.

2014-17        

 • Udnævnt af Undervisningsministeriet til at varetage Master censorater i positiv psykologi.     
 • Udnævnt af Undervisningsministeriet til at varetage erhvervsakademi censorater indenfor organisation, kommunikation i praksis, fritidsvejleder uddannelsen m.fl.     
 • Indkaldt som key-oplægsholder i workshop vedr. Grundvigs projektet for EU's Analfabetisme, Berlin.     
 • IPAD uddannelse ift udviklingshæmmede i Helsinki & Gras, Østrig.

2013         

 • EuroPsy-certificeret (worldwide) frem til 2020

2012-13      

 • Oplæg til den frie doktorgrad i DK – forhånds godkendt af Dr. Fil Poul Nissen, AaU.

2011            

 • Erhvervsakademiet Esbjerg – timelærer i fagene Kommunikation i praksis &      Ledelse i praksis

2010       

 • Certificeret/eksamineret i MCMI-III & MMPI -2 personlighedstest.

2009 - 14      

 • Censorudnævnt til de 5 Universiteter i DK.
 • Censoropgaver indenfor socialpsykologi, kognition - neuropsykologi, pædagogisk - psykologi, positiv psykologi samt læring, kognition og udviklingspsykologi.
 • Har ca. 25 kandidatopgaver pr. år, 50 BA og Master eksaminationer pr. år.
 • Ligeledes en række vejledningsopgaver ifbm. med sygdom på Ålborg      Universitet og RUC.

2008 - 13      

 • Særlig fagkyndig kontraktansat i Undervisningsministeriets Skolestyrelse vedr. elever med særlige behov

2003 -           

 • Direktør ved Munkholm Undersøgelsesvirksomhed.

2002              

 • Supervisor certificeret.

2000 – 2002 

 • Danmarks Pædagogisk Universitet.      
 • Lektor. forskeruddannet & ansat i EU-Agency for Specialpædagogik.

1987 – 1997  

 • PPR Fyns Amt.      
 • Psykolog & specialistgodkendt børne- og neuropsykolog.

1984 – 1987  

 • PPR Odense Skolevæsen.      
 • Psykolog & autoriseret psykolog

1972 – 1984  

 • Odense Skolevæsen.      
 • Lærer/speciallærer uddannet