Livskvalitetsprojektet lægger vægt på selvudvikling

Projektledere Steen Hilling & Knud-Erik Gissel

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. Frans Ørsted Andersen Ph.d.; NordPlus, 3 voksenskoler
- Åsen & Skullerud, Norge samt Lindegården, DK og Munkholm.

Formålet er at finde sammenhænge mellem undervisning på voksenskolerne og kursistens oplevelse af livskvalitet. En livskvalitet, der kan betyde, at der kan forebygges psykiske sygdomme, somatiseren samt livsstilssygdomme. At dette projekt er beskrivende for det forhold, at voksne kursister med særlige behov opnår en modstandsdygtighed, der betyder personlig gevinst gennem livet, men også en samfundsmæssig gevinst, da der forebygges effektivt.

Baggrunden for projektet er:

- at alle ved at negative psykiske, fysiske og sociale faktorer medfører et forringet liv og at personer med manglende livskvalitet også kan udvikle alvorlige livsstilsproblemer fx diabetes II, stress og overvægt, psykologiske problemer med depression og psykiske sygdomme.

- OEDC vurderer at den største økonomiske byrde i fremtiden vil udspringe af Livsstilssygdomme.

Livskvalitetsprojektet sætter fokus på:

- livskvalitet som en vigtig effektmåler af undervisningen for personer med særlige behov

- både humanistiske tilgange til at afklare livskvalitetsbegrebet, casestudier og fokusinterview

for at indsamle data for at kunne operationalisere de relevante livskvalitetsindikatorer.

- at beskrive livskvalitetsfaktorerne og opstille et vurderingssystem til denne vurdering

- at udvikle analysemodeller til kursisternes selvevaluering

Udviklingen af Life Quality:

- der foreligger nu en komplet analyse af eksisterende livskvalitets metoder og tematiseringer i bogform.

- der er beskrevet alle kursister ud fra standardiserede test, spørgeskemaer og fokusinterview samt log-bøger.

- alle data er indskrevet i og klar til statistisk databehandling

- der planlægges aktuelt en konference for at fremlægge resultaterne

For yderligere informationer om Livskvalitetsprojektet kontakt:

Projektleder
Steen Hilling
Tlf. 75 87 33 11
Mail: sh@slet-dette.munkholm.cc