MPM-projektet er et projekt med vægt på evidensen mellem Materialer, Pædagogik og Metoder.

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Formålet er at finde de bedst fungerende pædagogiske metoder og materialer til forskellige grupper af elever med særlige behov.

Det udviklede materiale skal opfylde Folkeskolens formål i dansk og matematik.

Baggrunden er den simple grund, at alle speciallærere finder eller producerer mange materialer selv, fordi de ved, hvad der virker og at eleverne efterfølgende udvikler sig positivt.

- det må altså kunne lade sig gøre at finde en rød tråd i lærernes valg ift givne elever

- det må kunne lade sig gøre at beskrive denne viden og systematiserer denne

- det må kunne lade sig gøre at skabe et brugbart analyseværktøj til lærerne, der kan hjælpe med til at systematisere

- det må være muligt at få skabt et materiale sæt med de mange læreres viden og erfaringen, der kommer flere elever til gode.

- der produceres mange kopier til elever med særlige behov - dette bør kunne være en del af et velvalgt materiale, der fx er IT baseret.

- evaluering skal der være så eleverne kan se egne fremskridt og have en indsigt i egen læring.

- lærerne skal have evalueringsmodeller, der anviser hvor der kan sættes ind.

Udviklingen af MPM

- der foreligger nu et komplet dansk og matematik sæt incl. lærervejledning og

evalueringsCDer fra 0. klasse til 9 klasse.

- der er indsamlet datamateriale vedr. "best practice" fra Amtscentraler, lærere og Materiale Centeret for døve i Ålborg. - rapport er udarbejdet.

- afprøvning er igangværende på en række specialskoler, efterskoler og kostskoler med elever med særlige behov samt specialklasse rækker.

Materialeprojektet tager fortsat nye skoler og institutioner med ind i undersøgelsesfasen og ved deltagelse koster hver materialesæt til én elev kr 80,00 - det findes ikke billigere i DK, men det kræver så at man også er med i den opkvalificerende del af forskningsprojektet.

Man kan som minimum deltage med 15 elever.