Hvad laver Projektcenteret 2017/18?

Munkholm er i faglig udvikling og der skabes initiativer på mentor-roller for døve, udvikling af særlige forældrekonsulentfunktioner, opbygning af identitet hos børn/unge i plejefamilier og fortsættelse af opgraderingerne i PAS/OPAS.

MENTOR-roller for døve personer

Det viser sig gennem en række af undersøgelser af døve personers tilknytning til arbejdsmarkedet et behov for nytænkning. Der kan konstateres at kun 10% af de døve personer opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Ret skræmmende er dette da! Så der vil blive forsøgt initiativer rettet mod en indsats baseret på mentor-funktioner, hvor døve hjælper døve.

Forældrekonsulentfunktioner

Der ses et behov for en mere direkte kontakt mellem forældre, børn/unge og professionelle terapeuter. Et behov for at der lokalt kan skabes udvikling og sammenhænge i udsatte familier. Munkholms terapeutiske team vil skabe projekter med kommuner og PPR til varetagelse af disse særlige opgaver. Munkholms unikke færdigheder i evaluering af relationssystemer vil her være i anvendelse. (her skal være et link til artikel – Relationsanalyse)

Identitetsudvikling hos børn/unge i plejefamilier

Der ses et omfattende behov for at få skal et udviklingsorienteret projektsamvirke mellem Familieplejekonsulenterne, Munkholm og et DPU-forskerteam. I fællesskab vil det kunne lykkes at få skabt en målrettet udvikling hos de mange anbragte børn og unge. Dette vil ske gennem særlige identitetskurser for både plejefamilierne og de anbragte børn og unge. Der forventes en fondsfinansiering til dette flerårige arbejde.

Opgraderingerne i PAS/OPAS

For at få skabt bedre analyseredskaber ift. læring, kognition, personlig og social udvikling, vil der i 2017/18 blive udviklet en række videoeksempler, så det er muligt at få en særlig indsigt i både brug af materialerne, instruktionerne og konklusionerne. Al dette materiale vil blive lagt på den nyudviklede IT-platform, så det er muligt at downloade alt nyt – hele tiden. Der vil fortsat være præsentationer på Munkholms temadage.