Hvad laver Projektcenteret 2018/19?

Munkholm er i faglig udvikling og der skabes initiativer og samarbejde med den frie fagskole Vittrup, for at få igangsat et AKVA-projekt for STU-elever og andre unge med særlige behov. Der udvikles fortsat på PAS/OPAS konceptet, så de nyeste faglige tiltag kan være en del af konceptet. Ligeledes er der fortsat udvikling i gang i forhold til at støtte forældreevnen og familiesamspil gennem en aktiv terapeutisk indsats. Dette foregår både gennem terapeutiske kurser i hele DK og direkte ved intervention af terapeutiske uddannede medarbejdere på Munkholm.

Forældrekonsulentfunktioner

Der ses et behov for en mere direkte kontakt mellem forældre, børn/unge og professionelle terapeuter. Et behov for at der lokalt kan skabes udvikling og sammenhænge i udsatte familier. Munkholms terapeutiske team vil skabe projekter med kommuner og PPR til varetagelse af disse særlige opgaver. Munkholms unikke færdigheder i evaluering af relationssystemer vil her være i anvendelse. (her skal være et link til artikel – Relationsanalyse)

Opgraderingerne i PAS/OPAS

For at få skabt bedre analyseredskaber ift. læring, kognition, personlig og social udvikling, vil der i 2017/18 blive udviklet en række videoeksempler, så det er muligt at få en særlig indsigt i både brug af materialerne, instruktionerne og konklusionerne. Al dette materiale vil blive lagt på den nyudviklede IT-platform, så det er muligt at downloade alt nyt – hele tiden. Der vil fortsat være præsentationer på Munkholms temadage.