RITA-projektet er et projekt med vægt på rummelighed og IT-Analyser.

Projektleder Steen Hilling, direktør (neuropsykolog & exam.certificeret personlighedspsykolog)

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Formålet er at skabe det bedst fungerende læringsmiljø for at det inkluderende kan lykkes ift elever med særlige behov.

Baggrunden er et krav om at Folkeskolen skal kunne rumme flere elever med særlige behov.

Der er nu 18% elever, der modtager specialundervisning på et eller andet tidspunkt i deres

folkeskoleforløb. Dette ønskes kvalificeret, så elever med særlige behov kan få en udvikling i de bedste læringsmiljøer, men

- hvordan måles dette?

- hvordan beskrives dette?

- Hvilke modeller kan forbedre læringsmiljøet og give eleverne optimale udviklingsbetingelser?

Der er i dette projekt skabt data ud fra forskellige inkluderingsprojekter

- mellem Bakkeskolen og Fredericia skolen - center for høretab.

Der er skabt et grundlag for data ved at se på læringsmiljøer på

- 6 opholdsteder,

- 1 efterskole

- 3 produktionshøjskoler samt erhvervsskole

- 2 tekniske skoler

- 4 voksenskoler (2 i DK og 2 i Norge)

- 1 højskole

- Ishøj skolevæsen med 6 folkeskoler og én heldagsskole

På baggrund af analyser af organisationen, de psykologiske lærende miljøer samt de anvendte pædagogiske metoder kan der beskrives og anvises "best practice" for det inkluderende miljø

For yderligere information om RITA projektet kontakt:

Projektleder Steen Hilling
Tlf. 75 87 33 11
Mail: sh@slet-dette.munkholm.cc