Neuropsykologisk undersøgelse

En neuropsykologisk undersøgelse analyserer det kognitive-neuropsykologiske grundlag hos skoleelever, unge og voksne; dvs. opmærksomhed, hukommelse, evne til at lære nyt og anvendelsen af handlestrategier. Undersøgelsen fokuserer på de sproglige, matematiske, visuelle og motoriske funktioner.

Som metoder bruger vi spørgeskemamodeller og opgaveløsninger med guidede it-systemer. Der anvendes også en række kognitive-neuropsykologiske test, fx Brief, D2-test, Rivermead, Bender, FTF, MPU, pragmatiske test, og udviklingspsykologiske skalaer.

Det særlige ved kognitive-neuropsykologiske test udført af Steen Hilling er analyserne af neuropsykologiske forudsætninger, og at de anvendte typer af strategier bliver set ud fra et holistisk grundlag. Analyserne følges altid op af pædagogiske vejledninger.

Undersøgelsen kan udføres på børn fra 3 år, skoleelever, unge og voksne. Den bruges til at bestemme udvikling af grundlæggende hjernestrukturer og de anvendte kognitive strategier, herunder mulige dysfunktioner eller skader.

I modtager en rapport med alle relevante data og en pædagogisk vejledning. Derudover holder vi et møde, hvor dataanalyser og grafer bliver gennemgået.

Tilbudsrammerne

Pris:
kr 10.000 ex. transport.

Tid:
Efter aftale. Undersøgelsen og rapport foreligger klar 1½ uge efter den skriftlige godkendelse er modtaget. Mødevarigheden er ca. 1½ time og indgår i prisen.

Sted:
Efter aftale.

Foretages af:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych