Kognitiv undersøgelse

En kognitiv undersøgelse analyserer læringsmodeller, kognitivt grundlag og udvikling hos skoleelever, unge og voksne. Der kan eventuelt beregnes IQ-score. Som metoder bruger vi spørgeskemamodeller og opgaveløsninger med guidede it-systemer, samt en række standardiserede test, fx WIPPSI, WISC, WAIS, RAVEN og Leiter.

Det særlige ved kognitive test udført af Steen Hilling er analyserne af kognitive strategier ud fra et udviklingspsykologisk grundlag. Analyserne følges altid op af pædagogiske vejledninger.

En kognitiv undersøgelse kan udføres på børn fra 3 år, skoleelever, unge og voksne. Den benyttes til at bestemme behov for specialundervisning, STU (særlig tilrettelagt ungdomsundervisning), og dysfunktioner - eventuelt skader af kognitiv karakter.

I modtager en rapport med alle relevante data og en pædagogisk vejledning. Derudover holder vi et møde, hvor dataanalyser og grafer bliver gennemgået.

Tilbudsrammerne

Pris:
kr 10.000 ex. transport.

Tid:
Efter aftale. Undersøgelsen og rapport foreligger klar 1½ uge efter den skriftlige godkendelse er modtaget. Mødevarigheden er ca. 1½ time og indgår i prisen.

Sted:
Efter aftale.

Foretages af:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych