Personlighedsundersøgelse

Personlighedsundersøgelsen analyserer personlighedsstruktur og eventuelle relaterede personlighedsproblemer hos skoleelever, unge og voksne. Som metoder bruger vi spørgeskemamodeller og projektive test. Der anvendes en række standardiserede personlighedstest, fx MMPI, MCMI-III, CAT, TAT og Rorschach.

Det særlige ved personlighedstest udført af Steen Hilling er analyserne af personlighedsstrategier ud fra et udviklingspsykologisk grundlag. Analyserne følges altid op af pædagogiske målrettede vejledninger.

Undersøgelsen kan udføres på børn fra 3 år, skoleelever, unge og voksne. Den kan bruges til at bestemme alvoren i en personlighedsudvikling, behov for specialundervisning, STU (særlig tilrettelagt ungdomsundervisning), og personlighedsmæssige dysfunktioner - eventuelle skader af personlighedsmæssig karakter.

I modtager en rapport med alle relevante data og en pædagogisk vejledning. Derudover holder vi et møde, hvor dataanalyser og grafer bliver gennemgået.

Tilbudsrammerne

Pris:
kr 10.000 ex. transport.

Tid:
Efter aftale. Undersøgelsen og rapport foreligger klar 1½ uge efter den skriftlige godkendelse er modtaget. Mødevarigheden er ca. 1½ time og indgår i prisen.

Sted:
Efter aftale.

Foretages af:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych