Psykologisk udredning

Denne type undersøgelse er den mest omfattende af de tilbudte undersøgelser og efterspørges derfor oftest af både kommuner og institutioner. Undersøgelsens resultater præsenteres på en overkommelig måde og kan suppleres med mundtlige forklaringer hvis ønsket. 

Den psykologiske udredning omfatter:

• En kognitiv udredning med elevens tænkningsniveauer (fra det konkrete til det abstrakte) og en udviklingsalder samt IQ score.

• En neuropsykologisk udredning med vægt på opmærksomhedsfunktionerne, at lære nyt, hukommelse, samt de eksekutive funktioner (handlinger). Derudover vurderes der hvor godt eleven magter at danne overblik, samt at skabe og anvende regler.

• En personlighedsmæssig analyse med diagnosticering ud fra MCMI-III (det er aktuelt det mest effektive værktøj til diagnosticeringer).

• En personlighedsanalyse ud fra 5-faktormodellen, en tilkytningsanalyse samt en emotionel analyse (hvor store svingninger har eleven?)

• En social screening, så man ved noget om den sociale udvikling med udviklingsalder og relationelle kompetencer.

• Der opstilles på alle punkter en handleorienteret plan/temaer til at skabe den videre udvikling.

Og ønskes der også en konkret behandlingsplan med tidsramme og økonomi ud fra ovenstående, udfærdiges sådan en gerne.

Tilbudsrammerne

Pris:
kr 15.000 ex. transport.

Tid:
Efter aftale. Undersøgelsen og rapport foreligger klar 1½ uge efter den skriftlige godkendelse er modtaget.

Sted:
Efter aftale.

Foretages af:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych