Munkholms psykologiske undersøgelser

Munkholm tilbyder fire former for undersøgelser af børn, skoleelever, unge og voksne. De fire undersøgelser lever alle op til Ankestyrelsens krav om erklæringsopsætning og brug af de anviste testsystemer fra Ankestyrelsen. Rapporterne kan derfor bruges i ankesager og retssager.

• Psykologisk udredning

• Kognitiv undersøgelse

• Personlighedsundersøgelse

• Neuropsykologisk undersøgelse

Analyserne i undersøgelserne følges altid op af pædagogiske vejledninger.

Den psykologiske undersøgelse

Undersøgelserne er bygget op med traditionelle standardiserede test og vurderingsmaterialer, og suppleres med en række potentialebaserede problemløsningsopgaver og målrettede beskrivende spørgeskemaer. Der kan senere evalueres på alle de anvendte typer af test og beskrivende skemaer, så udviklingen kan synliggøres.
Undersøgelserne bruger den viden, der findes hos forældre, pårørende og dygtige lærere og pædagoger. Deres input anses for meget givende og bliver brugt til at validere de psykologiske resultater. Dette skaber en fælles referenceramme for den senere rapport.

Den psykologiske rapport

Undersøgelsesrapporten synliggør både resultaterne fra de psykologiske test og de bearbejdede data fra barnet, skoleeleven, den unge eller voksne selv og andre, der har et grundigt kendskab til personen. Dette skaber en høj grad af validitet i de pædagogiske metoder, så der kan anvises og skabes enighed om pædagogiske handlinger. Den samlede rapport er forklaret med illustrative grafer.

Steen Hilling, Neuropsykolog

Når Steen Hilling udfører psykologiske undersøgelser er I sikret en optimal ydelse, der altid omfatter den nødvendige analyse. Skulle det vise sig i et forløb, at der opstår et problem, som tyder på fx en personlighedsproblematik eller en faldskade, så stoppes undersøgelsen ikke, men gennemføres med den nødvendige faglighed. I har derfor sikkerhed for altid at få en forklaring med velbegrundede årsager og en brugbar vejledning. 

Der anvendes 3 former for tilgang til undersøgelserne:

  • en normativ tilgang, der betyder at eleven sammenlignes med en statistisk population for normalitet, der kan derfor udledes, hvor man placerer sig med IQ og udviklingsalder. 
  • en funktionel test analyse (kriterietest), hvor vægten lægges på mulige evner ift. givne opgaver, dvs. at man udsøger områder med særlig styrke i elevens evner. 
  • En dynamisk assessment model, hvor der indskydes afprøvninger og udvikling af metoder til at magte opgaverne, der kan her udledes, hvilken metodisk hjælp eleven skal have for at magte givne opgaver.

Der anvendes RAVEN til IQ-testning ol.; BAS – British Ability test & CAS System til at udsøge særlige evner; Bender, Frostig, Feuerstein til at opøve nye anvendelige metoder.