Munkholms Undersøgelser: til gavn for sagsbehandlere og institutioner

Der stilles højere krav til effektivitet og sikkerhed i anbringelser, praktikker, jobordninger og ikke mindst i forhold til behandlingstiltag.

Dette har betydet at de psykologiske undersøgelser er ændret en del her på Munkholm Undersøgelsescenter.

Der foretages fortsat den kognitive-neuropsykologiske undersøgelse med personligheds test og social screening.
Men selve fremlæggelsen, det formidlingsmæssige er blevet meget vigtigere end før.

  • Her præsenteres resultaterne fra hele undersøgelsen for alle implicerede i en overbliks ramme, der viser de kompetencer og potentialer, der skal arbejdes videre med. Dette betyder en særlig vægtning på den undersøgte persons grundlæggende egenskaber fx impulshæmning, genetiske disponeringer, affektregulering og forandringsevne. Der medtages et overblik på den personlige udvikling ud fra 5-faktor modellen, hvor også en tidlig skade og en social skade i de tidlige år kan analyseres og vurderes. Derudover ses på den sociale udvikling og herunder evne til mentalisering dvs at de sociale konstruktioner, der er forudsætningen for at skabe social empati, samspil og varige relationer analyseres.

  • Sidst samles op ved at der tegnes de kompetencer, der skal bruges for at få en udvikling sat i gang, vedligeholdt og forandret. Der aftales hvilken hjælp, der anses for nødvendig og derefter får alle deltagerne på mødet lov at udtale sig om den "tegning", der nu illustrerer det fremtidige samarbejde og indholdet.

  • Sagsbehandler oplever at psykologen tager ansvar og at de skæld ud, der kan komme, placeres hos den, der har foretaget undersøgelserne. Dette skaber "frihed" til sagsbehandlerens arbejde.

Ved at sammensætte undersøgelsen med en helheds-formidling skabes et mere positivt, men ikke naivt afsæt for det videre arbejde. Og derved opnås større konkret synlighed og succes.

Modellen er brugt i Hedensted kommune i Unge-teamet, Vesthimmerland kommune, Morsø kommune, Århus Kommune, Rebild kommune og Esbjerg/Ribe kommune med meget positive effekter og resultater.

Da undertegnede bruges af en del kommuner til de svære unge og unge med særlige behov, opstod tanken om det var muligt at skabe både en synliggørelse af "Hvem er de svære unge"? Og hvordan kan belastningerne synliggøres for den faglige gruppe, så man skaber forbedringer ud fra de fakta som jo findes om de unge?

Dette bliver effektueret i Hedensted kommune, Ungeteamet på "Rørkjærgård", hvor der er samlet 12 sager og undertegnede vil gratis samle data, opstille nødvendige statistikker og skabe en diskussion om det mest hensigtsmæssige tiltag. Så på teamets møde får jeg 2 timer til en sådan kvalificeringsrunde ift. de kendte unge.

En sådan evaluering vil jeg også gerne foretage og deltage i hos andre kommuner, der ønsker denne form for synlig intern evaluering. Faktisk kan der skabes "gratis" evalueringer ca. hver 3 md., hvis der skabes mulighed for undertegnede til at samle 12 sager. Dette vil betyde at positive tiltag fremmes, det social - læringsmiljø synliggøres og belastninger på den enkelte sagsbehandler kvalificeres. Så bliver det nemmere at hjælpe hinanden i teamet og man ved også bedre med hvad. Og jeg får data til at skabe projekter og skrive artikler, bøger, der vil kvalificere hele dette svære område.

Og undertegnede kommer gerne og lægger op til en spændende temadag eller pædagogisk dag med "hjernetemaer", "psykiske problemer", "inklusionstemaer", hvor det er vigtig, at fokusere på hvordan der skabes udvikling og hvordan elever bliver kompetente.

Kontakt mig for mere information og et tilbud om samarbejde - det får vi alle noget ud af!

 

Mere information

De sidste tre bøger, der støtter op om helhedssynes i ovenstående udvikling fra Munkholm Forlag er:

Hilling m.fl.(2013) Inklusion og neuropædagogik, Munkholm Forlag.

Hilling & Foldbjerg; (2011) Den kompenserende specialundervisning - læringsteori og pædagogisk praksis, Munkholm Forlag.

Hilling, S., Behrend, L. & Sunesen, M.: (2011) Undervisningsdifferentiering - i kontekst. Munkholm Forlag.