En kognitiv-neuropsykologisk undersøgelse med opstilling af pædagogisk handleplan
- for elever med logisk/matematiske vanskeligheder

Du får en professionel psykologisk undersøgelse og en virksom pædagogisk handleplan. 

Hvad kan undersøgelsen bruges til?

• for skoleelever kan der søges støtte i PPR

• der bliver i undersøgelsesforløbet skabt en indsigt og hjælp til hverdag/uddannelse

• at der er et konkret grundlag - reelle metoder for dine lærere at tage fat på

• en nemmere tilgang til at lære matematik

• kendskab til dine bedst fungerende strategier

• en højere grad af motivation

• en reel reduktion af selv-usikkerhed

Undersøgelsen indeholder udvalgte og anvendte test fra Dyskalkuli-projektet samt pædagogiske vurderingsredskaber.

 

Tilbudsrammerne

Pris:
kr 7.500 ex. transport.

Tid:
Efter aftale. Undersøgelsen og rapport foreligger klar 1½ uge efter den skriftlige godkendelse er modtaget. Mødevarigheden er ca. 1½ time og indgår i prisen.

Sted:
Efter aftale.

Foretages af:
Steen Hilling, Cand.pæd.psych