Munkholm Lige Nu

Godkendelse af Munkholm Behandlingsdel

Det sociale tilsyn er i sin sidste fase ift at godkende Munkholm som et socialt opholdssted med korttidsbehandling.Dette ser vi frem til så unge med alvorlige personlige problemer kan få et psykologisk behandlingstilbud på Munkholm. Der etableres både døgnophold og dagophold.

STU på Munkholm

Der arbejdes på at skabe en STU-uddannelse på Munkholm for unge med særlige behov fra aug. 2015. Fokus her vil være uddannelse i at opdrætte flodkrebs, karper og vinbjergsnegle med kryddersmag. Derudover oprettes en linje med vægt på bygning og konkurrencer på mountainbike-bane med lys, vedligeholdelse af skovstier, anvendelse af gravemaskiner og håndtering af store plæneklippere. Der forsøges startet en hundekennel med pasning af hunde og opdræt af hunde. 

Der vil for de unge på Munkholms STU være job-mulighed efterfølgende. Vi spilder nemlig ikke den unges tid og muligheder!

Evaluering af opholdssteder

Der er gennemført ret vellykket udvikling med tung dokumentation ift Hjorthøjgårds ungegruppe med krænkelser bag sig. En meget svær problematik ses med Hjorthøjgård-konceptet at virke – ret så positivt.

På Tuen, Frederikshavn er der gennemført en samlet evaluering af alle de unge. Vægten er lagt på den personlige udvikling, fordi de unge virkelig har haft meget alvorlige personlige ting af overkomme. Der redegøres i evalueringsrapporten hvilke temaer, pædagogiske metoder, der er anvendt med succes.

OPUS – det nye beskriveredskab udviklet fra Munkholm

OPUS (Optimal, Pædagogisk UdviklingsSystem) er et målrettet system til bestemmelse af skoleelevers og unges motivation, deres særlige strategier for udvikling af faglige potentialer mod kompetencer samt fokus på den personlige identitetsudvikling. OPUS er bygget over de nyeste faglige og teoretisk velfunderede teorier (professor Jan Tønnesvang, (AaU) - professor Carsten René Jørgensen, (AaU) samt professor Jesper Mogensen, (KU).

Derfor har der været afholdt 3 temadage – om motivationsmodeller, om personlig udvikling samt nu d. 9.1.2015 om Identitetsudvikling – så håber vi på Munkholm, at professor Jesper Mogensen kan lokkes til at stå for en temadag i foråret 2015.

Elever med høretab

Der samarbejdes med flere fonde om oprettelse af særlige kursustiltag for elever med alvorligt høretab rettet mod forbedring af  personlig og social udvikling. En forudsætning for at magte uddannelse og job.


Til kommunale sagsbehandlere og institutioner – en kvalificering der virker!

Der stilles højere krav til effektivitet og sikkerhed i anbringelser, praktikker, jobordninger og ikke mindst i forhold til behandlingstiltag.

Dette har betydet at de psykologiske undersøgelser er ændret en del her på Munkholm Undersøgelsescenter.

 

Munkholm Kursusstedet

Munkholm


Munkholm Kursus- og Projektcenter har i mere end 16 år beskæftiget sig med læringsmiljøer og udviklingen af konkrete pædagogiske redskaber, der har til hensigt at støtte både børn, unge og voksnes faglige, personlige og sociale udvikling. Det gøres gennem en omfattende kursusvirksomhed, projektudvikling, udgivelse af bøger og materialer samlet neuropsykologiske undersøgelser samt forskning.

Læs mere

Munkholm Kursus & Projektcenter · Vongevej 5 · 7300 Jelling · Tlf. 7587 3311